Regel direct een...

Kunst, cultuuronderwijs en bewegingsonderwijs is een onmisbaar aspect  in het onderwijs van de toekomst. Door docenten/begeleiders uit het kunst- en bewegingsvak als invaller in te zetten op basisscholen, bso’s en voortgezet onderwijs, helpen wij mee aan een stuk werkdrukverlaging, daarnaast voegen wij een waardevol lesprogramma toe dat bijdraagt aan toekomstgericht onderwijs waarbij er gewerkt wordt vanuit de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie en het bewegingsonderwijs.

Kinderen krijgen te maken met allerlei kunstvormen en bewegingsvormen wat wordt omgezet in een waardevolle lesdag. Wij voorzien de scholen van een bekwame invaldocent op het moment dat de vaste leerkracht afwezig is. Lang- of kortdurig.

Kunst en cultureel onderwijs

Door middel van een kunstzinnige oriëntatie maken kinderen kennis met kunstzinnige en culturele aspecten in hun leefwereld. Het gaat om kennismaking met dié aspecten van cultureel erfgoed waarmee men in de loop van de tijd vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan en om het verwerven van enige kennis van de hedendaagse kunstzinnige en culturele diversiteit. 

Waar mogelijk worden daarbij onderwerpen gebruikt die samenhangen met die uit andere leergebieden. Het onderwijs wordt daardoor meer samenhangend en mede daardoor betekenisvoller voor leerlingen. Maar voorop staat de authentieke bijdrage van kunstzinnige oriëntatie aan de ontwikkeling van kinderen.

Kinderen doorlopen een creatief proces, ze oriënteren, onderzoeken, voeren uit en evalueren. Dit doen ze op een gezamenlijk startmoment, maar ook op verschillende niveau’s en tempo.

Kerndoelen:

  • De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
  • De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren
  • De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Voorbeelden van een creatieve (kunst) les is het werken met een illustrator die vanuit het kind een pad gaat bewandelen wat voortzet in een illustratie die bij het desbetreffende kind past en bijdraagt aan zijn of haar ontwikkeling. Dus niet zomaar een “tekening”.

Bewegingsonderwijs

Kinderen bewegen veel en graag. Het behouden van die actieve leefstijl is een belangrijke doelstelling van dit leergebied. Om dat doel te bereiken leren kinderen in het bewegingsonderwijs deel te nemen aan een breed scala van bewegingsactiviteiten, zodat ze een ruim ‘bewegingsrepertoire’ opbouwen. Dat repertoire bevat motorische aspecten, maar ook sociale vaardigheden. Leerlingen ervaren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen in aansprekende bewegingssituaties. Het gaat hierbij om oa balanceren, springen, klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen en bewegen op muziek.
Maar denk ook aan tik-, doel- en stoeispelen.

Vanuit dit aanbod zullen kinderen zich ook kunnen oriënteren op de buitenschoolse bewegings- en sportcultuur en de meer seizoensgebonden bewegingsactiviteiten.

Kerndoelen

  • De leerlingen leren op een verantwoorde manier deel te nemen aan de omringende bewegingscultuur
  • Leren de beginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen
  • De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deel te nemen, afspraken te maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden.

Voorbeeld lessen vanuit BinD zijn het bieden van Judo lessen, tennis workshops, dans, basketbal, valpreventie, freerunning, spel en theater. Je kunt het zo gek niet bedenken, maar wij denken hierin heel ruim en weten altijd wel weer een docent te regelen die een leuke, maar ook waardevolle “gymles” komt geven.